Thursday, 30/03/2023

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 vào lúc 08g30 thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty (Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 dự kiến vào ngày Thứ Ba, ngày 15/9/2020.

Page 8 of 40First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last