Wednesday, 07/06/2023

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25-23/NQ-HĐQT ngày 19/5/2023 về việc thành lập Chi nhánh số 47 tại địa chỉ số 333A Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết của HĐQT về chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức năm 2022: 09/5/2023. Thời gian cổ đông nhận cổ tức: từ ngày 26/5/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường trụ sở chính Công ty (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM).

Page 1 of 41First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last