Công bố thông tin bất thường về việc từ nhiệm chức danh Trưởng ban Tiêu ban Kiểm toán nội bộ

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin bất thường việc việc Ông Phan Dũng Tiến - Trưởng ban Tiêu ban Kiểm toán nội bộ xin từ nhiệm. Chi tiết trong file đính kèm.

STT FILE ĐÍNH KÈM
TẢI VỀ
1 Công văn số 903/VX đính kèm Đơn xin từ nhiệm
Tải về