Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo tuyển dụng chức danh Nhân viên bán lẻ xăng dầu.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo tuyển dụng các chức danh Nhân viên văn phòng; Nhân viên hành chính nhân sự.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo tuyển dụng các chức danh Nhân viên bán hàng; Nhân viên tiếp thị; Nhân viên điều phối và Nhân viên hậu cần.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo tuyển dụng các chức danh Nhân viên văn phòng, tiếp thị và kế toán.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo tuyển dụng chức danh Nhân viên bán lẻ xăng dầu.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo tuyển dụng chức danh Nhân viên bán lẻ xăng dầu.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo tuyển dụng chức danh Nhân viên bán lẻ xăng dầu.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo tuyển dụng nhân viên văn thư, làm việc tại văn phòng trụ sở Công ty.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo tuyển dụng nhân viên văn thư, làm việc tại văn phòng trụ sở Công ty.

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last