Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) cần tuyển vị trí nhân viên bán lẻ xăng dầu làm việc tại các Chi nhánh xăng dầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các yêu cầu chi tiết xem file đính kèm.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) chuẩn bị đưa vào hoạt động Chi nhánh số 48 tại Tiền Giang, cần tuyển vị trí nhân viên bán lẻ xăng dầu với các yêu cầu như sau (chi tiết xem file đính kèm):

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last