Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu thông báo kết quả chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu đầu tư tại Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 16/05/2022 như sau:

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu COM của Ông Phạm Văn Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 4.400 cp. Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.900 cp. Tổng số lượng cổ phiếu đang nắm giữ sau giao dịch: 2.500 cp. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 19/01/2022 thông qua khớp lệnh qua sàn.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu COM của Ông Lê Tấn Thương, UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 10.000 cp. Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 cp. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 07/01/2022 thông qua khớp lệnh qua sàn.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu COM của Ông Lê Tấn Thương, UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 cp. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 07/01/2022 đến ngày 05/02/2022.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu COM của Ông Phạm Văn Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.400 cp. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 20/12/2021 đến ngày 19/01/2022.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu COM của hai cổ đông nội bộ Công ty là Ông Lê Tấn Thương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và Ông Phạm Công Quyền - Giám đốc Tài chính.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu COM của hai cổ đông nội bộ Công ty là Ông Lê Tấn Thương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và Ông Phạm Công Quyền - Giám đốc Tài chính.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành đến ngày 10/6/2014 như sau:

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) thông báo đã mua 144,000 cp CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM), nâng sở hữu lên thành 5,788,170 cp COM, chiếm tỷ lệ 42.09% vốn kể từ ngày 29/05.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ. Theo đó, dự kiến từ ngày 22/5/2014 đến 20/6/2014, COMECO sẽ bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ là: 369.753 cổ phiếu cho 02 cổ đông chiến lược là PV Oil và Saigon Petro theo tỷ lệ mà 2 cổ đông này sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/3/2014.

Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last