GIÁ TRỊ CỐT LÕI
HOÀI BÃO

- COMECO - Thương hiệu của chất lượng dịch vụ.
 

TẦM NHÌN
 
- Số 1 về chất lượng dịch vụ trong kinh doanh hóa dầu tại Việt Nam (trục chính là xăng dầu).
 
SỨ MỆNH

-  Đổi mới phong cách phục vụ trong lĩnh vực hóa dầu (trục chính là xăng dầu).
 
BẢN SẮC VĂN HÓA

- Bản sắc nhân văn - đề cao giá trị đạo đức truyền thống.
 
SLOGAN

COMECO vì khách hàng phục vụ
 
LOGO

-  Giọt dầu làm biểu tượng;
-  Màu cam, thể hiện sự sôi nổi, hưng phấn, sáng tạo trong công việc;
-  COMECO = COME + CO (COME nghĩa là đến, CO nghĩa là công ty) – mời gọi mọi người;
-  COMECO được đặt trên nền màu cam, trung tâm là hình chiếc chìa khóa, thể hiện sức mạnh, trí tuệ với tấm lòng rộng mở, sẵn sàng hợp tác cùng phát triển;
-  Khung hình vuông biểu thị cho sự phát triển bền vững.
 
TRIẾT LÝ KINH DOANH

- Đại gia đình COMECO - Tất cả vì sự hài lòng của mọi người, vì mục tiêu chung.
 
THÁI ĐỘ VỚI KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

- Chuyên nghiệp - Hợp tác - Win win.
 
THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC

- Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả.
 
THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP

- Tôn trọng - Công bằng - Chia sẻ.
 
THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

- Tin cậy - Công khai - Minh bạch.
 
THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI

- Bảo vệ sức khỏe - Gìn giữ môi trường - Hòa hợp cộng đồng.
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1. Duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng theo phương châm: “COMECO vì khách hàng phục vụ”.

2. Tuân thủ nghiêm các yêu cầu của pháp luật, đặc biệt là các yêu cầu về kinh doanh xăng, dầu.

3. Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh doanh xăng dầu, làm nền tảng vững chắc cho chiến lược đa dạng hóa ngành nghề.
 
4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng mục tiêu "Phát triển - Hiệu quả - Bền vững".
 
5. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, phấn đầu vì mục tiêu chung, vì sự phát triển Thương hiệu COMECO.

Chính sách chất lượng này được quán triệt đến toàn thể người lao động trong Công ty để thấu hiểu và thực hiện.