Thông báo niêm yết giá cho thuê văn phòng, kho bãi tháng 5 năm 2023

Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) thông báo niêm yết giá cho thuê văn phòng, kho bãi với danh sách mặt bằng còn trống trong tháng 5 năm 2023 như sau:

Cho thuê văn phòng Tòa nhà COMECO
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 254 m2
Mô tả hiện trạng: mặt bằng trống tại tầng 6 Tòa nhà COMECO.
Mục đích cho thuê: văn phòng làm việc.
Thời gian cho thuê: lâu dài, tối thiểu 02 năm trở lên.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 426.000 đồng/m2/tháng. Giá thuê điều chỉnh định kỳ 02 năm/lần căn cứ theo giá thị trường, biên độ điều chỉnh tối đa +/-10%.
Tiền cọc: 03 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: Hàng tháng hoặc hàng quý (từ ngày 01 đến ngày 05 của đầu kỳ thanh toán) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 01
Địa chỉ: Góc Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong, P. 01, Quận 10 - TP.HCM.
Diện tích: 192,76 m2
Mô tả hiện trạng: 02 nhà rửa xe khung thép, mái tôn và sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh dịch vụ rửa xe.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 52.500.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng. Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 03
Địa chỉ: 178/9M Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 89,17 m2
Mô tả hiện trạng: nhà rửa xe khung và mái bê tông cốt thép, tường gạch và sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh dịch vụ rửa xe.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 15.200.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 06
Địa chỉ: 710 Hồng Bàng, Phường 01, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 12 m2
Mô tả hiện trạng: kios khung thép mái tôn.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh điện thoại bàn và linh kiện điện thoại bàn hoặc ngành nghề khác phù hợp với hoạt động kinh doanh tại CNXD.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 6.500.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 06
Địa chỉ: 710 Hồng Bàng, Phường 01, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 107,85 m2
Mô tả hiện trạng: nhà rửa xe tường gạch mái tôn và sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh dịch vụ rửa xe.
Thời gian cho thuê: 12 tháng. Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 21.200.000 đồng/tháng. Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 07
Địa chỉ: 49 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 5 m2
Mô tả hiện trạng: kios khung thép mái tôn.
Mục đích cho thuê: Heo quay, vịt quay hoặc ngành nghề khác phù hợp với hoạt động kinh doanh tại CNXD.
Thời gian cho thuê: 12 tháng. Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 4.000.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 07
Địa chỉ: 49 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 18 m2
Mô tả hiện trạng: kios khung thép mái tôn.
Mục đích cho thuê: Bánh mứt, đồ hộp hoặc ngành nghề khác phù hợp với hoạt động kinh doanh tại CNXD.
Thời gian cho thuê: 12 tháng. Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 8.100.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 07
Địa chỉ: 49 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 45,9 m2
Mô tả hiện trạng: kios khung thép mái tôn.
Mục đích cho thuê: kinh doanh dịch vụ rửa xe.
Thời gian cho thuê: 12 tháng. Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 11.500.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 08
Địa chỉ: 917 Đường 3 Tháng 2, Phường 07, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 26,88 m2
Mô tả hiện trạng: kios khung thép mái tôn.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh điện thoại bàn và linh kiện điện thoại bàn hoặc ngành nghề khác phù hợp với hoạt động kinh doanh tại CNXD.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 10.800.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 08
Địa chỉ: 917 Đường 3 Tháng 2, Phường 07, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 31,2 m2
Mô tả hiện trạng: kios khung thép mái tôn.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh điện thoại bàn và linh kiện điện thoại bàn hoặc ngành nghề khác phù hợp với hoạt động kinh doanh tại CNXD.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 12.600.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 08
Địa chỉ: 917 Đường 3 Tháng 2, Phường 07, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 173,38 m2
Mô tả hiện trạng: nhà rửa xe khung thép mái tôn và sân bê tông.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh dịch vụ rửa xe.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 32.000.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 09
Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt, Phường 08, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích: 25,41 m2
Mô tả hiện trạng: kios khung thép mái tôn.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh máy móc và dụng cụ xây dựng hoặc ngành nghề khác phù hợp với hoạt động kinh doanh tại CNXD.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 10.500.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 09
Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt, Phường 08, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích: 83,32 m2
Mô tả hiện trạng: kios khung thép mái tôn.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh lưới rào, đinh kẽm, sắt góc hoặc ngành nghề khác phù hợp với hoạt động kinh doanh tại CNXD.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 24.600.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 15
Địa chỉ: 526 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích: 754 m2
Mô tả hiện trạng: sân nền đã san lấp đá.
Mục đích cho thuê: kinh doanh bãi giữ xe.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 35.500.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: Hàng tháng hoặc hàng quý (từ ngày 01 đến ngày 05 của đầu kỳ thanh toán) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 16
Địa chỉ: 442 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích: 32,09 m2
Mô tả hiện trạng: kios khung thép mái tôn.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh quần áo thời trang hoặc ngành nghề khác phù hợp với hoạt động kinh doanh tại CNXD.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 13.200.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 16
Địa chỉ: 442 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích: 162,6 m2
Mô tả hiện trạng: nhà rửa xe khung thép mái tôn và sân bê tông.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh dịch vụ rửa xe.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 23.500.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 16
Địa chỉ: 442 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích: 176 m2
Mô tả hiện trạng: nhà kiên cố cấp 4.
Mục đích cho thuê: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng gia dụng, mỹ phẩm hoặc ngành nghề phù hợp với hoạt động kinh doanh tại CNXD.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 54.000.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 17
Địa chỉ: 70 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích: 44,63 m2
Mô tả hiện trạng: nhà rửa xe khung thép mái tôn và sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh dịch vụ rửa xe.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 10.800.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 20
Địa chỉ: 667A Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích: 30 m2
Mô tả hiện trạng: nhà rửa xe khung thép mái tôn.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh dịch vụ rửa xe.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 4.100.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 22
Địa chỉ: 315 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích: 103,5 m2
Mô tả hiện trạng: nhà rửa xe khung thép mái tôn, sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh dịch vụ rửa xe.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 21.000.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 22
Địa chỉ: 315 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 383,5 m2
Mô tả hiện trạng: sân nền đã san lấp đá.
Mục đích cho thuê: kinh doanh bãi giữ xe.
Thời gian cho thuê: 12 tháng hoặc nhiều năm
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 37.200.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng tiền thuê đối với hợp đồng có thời hạn dưới 02 năm, 02 tháng hoặc 03 tháng tiền thuê đối với hợp đồng có thời hạn từ 02 năm trở lên.
Hình thức và thời gian thanh toán: Hàng tháng hoặc hàng quý (từ ngày 01 đến ngày 05 của đầu kỳ thanh toán) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 24
Địa chỉ: C2 KCN Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Huyện Đức Hòa, Long An.
Diện tích: 630 m2
Mô tả hiện trạng: sân đất nền.
Mục đích cho thuê: Ngành nghề phù hợp với hoạt động kinh doanh tại CNXD.
Thời gian cho thuê: 12 tháng hoặc nhiều năm
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 21.500.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng tiền thuê đối với hợp đồng có thời hạn dưới 02 năm, 02 tháng hoặc 03 tháng tiền thuê đối với hợp đồng có thời hạn từ 02 năm trở lên.
Hình thức và thời gian thanh toán: Hàng tháng hoặc hàng quý (từ ngày 01 đến ngày 05 của đầu kỳ thanh toán) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 27
Địa chỉ: 3/40G Dương Công Khi, ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. ,br /> Diện tích: 1.794 m2
Mô tả hiện trạng: sân nền đã.
Mục đích cho thuê: kho chứa vật tư.
Thời gian cho thuê: 12 tháng hoặc nhiều năm.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 53.820.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng tiền thuê đối với hợp đồng có thời hạn dưới 02 năm, 02 tháng hoặc 03 tháng tiền thuê đối với hợp đồng có thời hạn từ 02 năm trở lên.
Hình thức và thời gian thanh toán: Hàng tháng hoặc hàng quý (từ ngày 01 đến ngày 05 của đầu kỳ thanh toán) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 29
Địa chỉ: 318 Hương lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích: 80 m2
Mô tả hiện trạng: nhà rửa xe khung thép mái tôn, sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kinh doanh dịch vụ rửa xe.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 10.500.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 33
Địa chỉ: 836 Quốc lộ 1A, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Diện tích: 2.864 m2
Mô tả hiện trạng: Nhà mái tôn (diện tích 582m2) và sân nền đất (diện tích 2.282m2).
Mục đích cho thuê: Ngành nghề phù hợp với hoạt động kinh doanh tại CNXD.
Thời gian cho thuê: 12 tháng hoặc nhiều năm.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 44.000.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng tiền thuê đối với hợp đồng có thời hạn dưới 02 năm, 02 tháng hoặc 03 tháng tiền thuê đối với hợp đồng có thời hạn từ 02 năm trở lên.
Hình thức và thời gian thanh toán: Hàng tháng hoặc hàng quý (từ ngày 01 đến ngày 05 của đầu kỳ thanh toán) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Chi nhánh Xăng dầu Số 39
Địa chỉ: 318 Hương lộ 80, Quốc lộ 1A, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An
Diện tích: 250 m2
Mô tả hiện trạng: nhà khung thép mái tôn, sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kho chứa thức ăn thủy sản hoặc ngành nghề phụ hợp với hoạt động kinh doanh tại CNXD.
Thời gian cho thuê: hàng năm hoặc nhiều năm tùy theo nhu cầu của khách hàng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 21.800.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Kho Thủ Đức – Kho số 1
Địa chỉ: 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Diện tích: 600 m2
Mô tả hiện trạng: Nhà kho tường gạch, mái tôn và sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kho chứa hàng hóa, vật tư,.. (trừ các mặt hàng dễ cháy như vải, gỗ,...).
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 38.100.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Kho Thủ Đức – Kho số 2
Địa chỉ: 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Diện tích: 330 m2
Mô tả hiện trạng: Nhà kho tường gạch, mái tôn và sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kho chứa hàng hóa, vật tư,.. (trừ các mặt hàng dễ cháy như vải, gỗ,...).
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 19.300.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Kho Thủ Đức – Kho số 3A
Địa chỉ: 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Diện tích: 530 m2
Mô tả hiện trạng: Nhà kho tường gạch, mái tôn và sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kho chứa hàng hóa, vật tư,.. (trừ các mặt hàng dễ cháy như vải, gỗ,...).
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 37.000.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Kho Thủ Đức – Kho số 3B
Địa chỉ: 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Diện tích: 530 m2
Mô tả hiện trạng: Nhà kho tường gạch, mái tôn và sân nền bê tông. ,br /> Mục đích cho thuê: Kho chứa hàng hóa, vật tư,.. (trừ các mặt hàng dễ cháy như vải, gỗ,...).
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 38.400.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Kho Thủ Đức – Kho số 4
Địa chỉ: 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Diện tích: 650 m2
Mô tả hiện trạng: Nhà kho tường gạch, mái tôn và sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kho chứa hàng hóa, vật tư,.. (trừ các mặt hàng dễ cháy như vải, gỗ,...).
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 37.900.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Kho Thủ Đức – Kho số 5
Địa chỉ: 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Diện tích: 706 m2
Mô tả hiện trạng: Nhà kho tường gạch, mái tôn và sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kho chứa hàng hóa, vật tư,.. (trừ các mặt hàng dễ cháy như vải, gỗ,...).
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 41.000.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Kho Thủ Đức – Kho số 7
Địa chỉ: 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Diện tích: 450 m2
Mô tả hiện trạng: Nhà kho tường gạch, mái tôn và sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kho chứa hàng hóa, vật tư,.. (trừ các mặt hàng dễ cháy như vải, gỗ,...).
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 28.400.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê mặt bằng tại Kho Thủ Đức – Kho số 8
Địa chỉ: 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Diện tích: 390 m2
Mô tả hiện trạng: Nhà kho tường gạch, mái tôn và sân nền bê tông.
Mục đích cho thuê: Kho chứa hàng hóa, vật tư,.. (trừ các mặt hàng dễ cháy như vải, gỗ,...).
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 26.200.000 đồng/tháng.
Tiền cọc: 01 tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê nhà làm văn phòng tại Kho Thủ Đức
Địa chỉ: 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Diện tích: 60 m2
Mô tả hiện trạng: Nhà văn phòng tường gạch, mái tôn.
Mục đích cho thuê: Nhà văn phòng làm việc quản lý kho.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 5.850.000 đồng/tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Cho thuê nhà làm văn phòng tại Kho Thủ Đức
Địa chỉ: 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Diện tích: 60 m2 (03 nhà văn phòng).
Mô tả hiện trạng: Nhà văn phòng tường gạch, mái tôn.
Mục đích cho thuê: Nhà văn phòng làm việc quản lý kho.
Thời gian cho thuê: 12 tháng.
Giá thuê khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 2.100.000 đồng/tháng.
Hình thức và thời gian thanh toán: thanh toán từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Số điện thoại liên hệ:
+ Điện thoại Công ty: (028) 38 321 111 - 38 302 222 - Fax: 38 32 5555
+ Cán bộ phụ trách: 0902 304 101 (Anh Bảo) hoặc 0901 913 777 (Chị Thiện).

(Quý Khách có nhu cầu thuê vui lòng liên hệ Công ty theo số điện thoại trên để biết các điều khoản cho thuê chi tiết theo hợp đồng).