Ban Thường vụ Công đoàn cử vận động viên tham gia Hội thao 2015 do Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức

Ngày 30/6/2015 vừa qua, Tổng Giám đốc đã chấp thuận đề nghị của Ban Thường vụ Công đoàn về việc đề cử danh sách vận động viên đại diện cho Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy tham gia Hội thao năm 2015 do Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức.

Căn cứ theo kế hoạch liên tịch số 17/KHLT, ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Công đoàn Viên chức Thành phố về việc tổ chức Hội thao Công chức - Viên chức - Lao động năm 2015; Căn cứ vào chương trình hoạt động của Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy năm 2015.

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2015); 70 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); Chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 20120);

Với mực tiêu: "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" trên tinh thần "An toàn - Vui khỏe - Đoàn kết - Hữu nghị", vừa qua Tổng Giám đốc Công ty đã chấp thuận đề nghị của Ban Thường vụ Công đoàn về việc đề cử danh sách vận động viên đại diện cho Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy tham gia thi đấu bộ môn cầu lông và bóng bàn do Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức.

Môn cầu lông, nội dung đôi nam gồm 2 cặp vận động viên:


Cặp 1:
1. Nguyễn Quốc Việt (CN 34)
2. Trịnh Trường Thi (CN 36)

Cặp 2:
1. Nguyễn Hồ Đình Hưng (CN 8)
2. Tống Ngọc Duy (CN 01)

Môn bóng bàn, có 2 vận động viên được cử đi thi đầu gồm:

1. Ngụy Thành Quốc (P.KTTC)
2. Trần Công Huỳnh (P.TC-HC)

 
BCH Công đoàn
BCH Đoàn Thanh niên