Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty (Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty (Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chình 2019, cụ thể: thời gian dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày thứ sáu - 29/5/2020.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 chậm nhất đến ngày 30/6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty (Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Văn phòng Công ty (Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối