Lễ tổng kết năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2023
1/11/2023 2:35:00 PMBản tin COMECO

Ngày 07/01/2023, Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) đã tổ chức Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023; và Hội nghị Người lao động. Buổi lễ để Ban lãnh đạo và người lao động cùng nhìn lại kết quả hoạt động trong năm vừa qua, báo cáo các thuận lợi, khó khăn tác động để đề ra các giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong năm tiếp theo.

Mở đầu Lễ tổng kết, Ông Phạm Văn Khoa – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và đề ra các phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, tình hình kinh tế – xã hội năm 2022 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn khi xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina kéo dài; lạm phát duy trì ở mức cao; lãi suất tăng cao, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia,… Năm 2022 là năm “dị biệt” của thị trường xăng dầu, chi phí kinh doanh xăng dầu tăng vọt nhưng chính sách điều hành thị trường xăng dầu không được điều chỉnh kịp thời vào giá cơ sở dẫn đến nguồn hàng khan hiếm. Mặc dù đã được sự hỗ trợ tích cực từ hai đầu mối lớn (Sài Gòn Petro và PVOIL) nhưng vẫn có những thời điểm thiếu hụt nguồn cung ảnh hưởng đến kinh doanh của Công ty; đặc biệt giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 11/2022 nguồn hàng hạn chế trên cả nước, việc kinh doanh của những doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cũng có nhiều khó khăn dẫn đến chiết khấu bán hàng cho Công ty rất thấp.

Với rất nhiều khó khăn khách quan tác động như trên đã khiến tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2022 bị ảnh hưởng lớn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tinh thần vượt khó và được sự hỗ trợ của các cổ đông lớn, Công ty vẫn duy trì kinh doanh ổn định; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về kinh doanh, về quản lý chất lượng xăng dầu, về đầu tư, cải tạo các chi nhánh xăng dầu phù hợp với quy định của Nhà nước; kết quả kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên ngành về kinh doanh, đo lường, sử dụng phương tiện đo, PCCC,…. đều đạt kết quả tốt.

Dự báo tình hình thế giới trong năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, kinh tế vĩ mô có sự ổn định nhưng giữa các biến động khôn lường của nền kinh tế toàn cầu, cộng thêm từ nội tại trong nước, nhiều dự báo năm nay sẽ tiếp tục là năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam. Trong phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Công ty đặt các mục tiêu tiếp tục tập trung phát triển mảng kinh doanh xăng dầu. Cố gắng tìm kiếm mặt bằng để hợp tác kinh doanh, mua/thuê đất hoặc cửa hàng xăng dầu có sẵn để mở chi nhánh xăng dầu mới. Quản lý hiệu quả việc kinh doanh phiếu nhiên liệu, đẩy mạnh phát triển thanh toán qua thẻ, qua ví điện tử và Chương trình khách hàng thành viên – PVOIL Easy của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL). Phối hợp, hợp tác kinh doanh các trạm sạc xe điện. Đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung cán bộ quản lý, đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ. Duy trì và nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của Hệ thống Quản trị Chất lượng Toàn diện. Duy trì tốt quy định về Văn hóa ứng xử và Quy trình phục vụ khách hàng (kể cả khách hàng nội bộ). Tuân thủ tốt Nội quy lao động của Công ty. Tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn lao động, kiểm soát dịch bệnh, đo lường, chất lượng hàng hóa và an toàn cháy nổ trong kinh doanh. Thực hiện triệt để việc thực hành tiết kiệm trong toàn Công ty. Tiếp tục khơi dậy tinh thần làm việc trách nhiệm, sáng tạo; có nhiều sáng kiến – giải pháp mới từ cơ sở.

Sau phần báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Ông Châu Minh Mẫn - Chủ tịch Công đoàn tiếp tục báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của người lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động và trả lời các ý kiến đóng góp của người lao động.

Ông Châu Minh Mẫn - Chủ tịch BCH Công đoàn trả lời các ý kiến đóng góp của người lao động về Thỏa ước Lao động tập thể.


Thực hiện Quy chế Hội nghị Người lao động và Quy chế đối thoại của Công ty, Ông Lê Tấn Thương – Đảng ủy viên Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Bí thư Đảng bộ, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đã chủ trì chương trình thảo luận và tiếp nhận ý kiến đóng góp của người lao động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Thỏa ước Lao động tập thể và Nội quy lao động.

Ông Lê Tấn Thương - Đảng ủy viên Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Bí thư Đảng bộ, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tiếp nhận ý kiến đóng góp của người lao động và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần và ghi nhận những đóng góp của người lao động đã cùng chung tay đưa Công ty vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự được Công ty khen thưởng kịp thời. Ban Tổng Giám đốc mong muốn toàn thể người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và vượt khó để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ tổng kết năm 2022:

Ông Lê Tấn Thương – Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho người sử dụng lao động và Ông Châu Minh Mẫn - Chủ tịch Công đoàn đại diện cho người lao động ký cam kết thực hiện Mục tiêu Chất lượng năm 2023.

Ông Lê Tấn Thương, Ông Châu Minh Mẫn và Ông Bùi Huy Thắng - Bí thư Liên Chi đoàn Thanh niên cùng ký kết Giao ước phát động phong trao thi đua năm 2023.

Những hình ảnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích trong năm 2022: