COMECO tổ chức Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm 2018
11/07/2018 10:39:00 SABản tin COMECO

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết và cùng đóng góp vào hoạt động kinh doanh để hướng về mục tiêu chung của Công ty, Sáng ngày 07/7/2018, COMECO đã tổ chức Lễ sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thi đua của các đơn vị, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và đồng thời khen thưởng biểu dương các tập thể đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018.

Mở đầu, Ông Phạm Văn Khoa – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó TGĐ Công ty đã sơ kết lại kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phân tích những thuận lợi và khó khăn từ bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó đề ra các phương hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm với bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình giá xăng dầu biến động tăng giá liên tục gây không ít khó khăn cho công ty, nhưng với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, vượt khó, Ban lãnh đạo COMECO đã chủ động nắm bắt tình hình và đã đề ra nhiều giải pháp tích cực để quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Kết quả phong trào thi đua 6 tháng đầu năm của Công ty bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, chặng đường 6 tháng cuối năm vẫn còn rất nhiều khó khăn, đòi hỏi toàn thể người lao động cùng Ban lãnh đạo đoàn kết, nỗ lực và sáng tạo hơn nữa mới có thể hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Ông Phạm Văn Khoa - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Sau phần báo cáo sơ kết, Ông Lê Tấn Thương – Bí thư Đảng bộ, Uỷ viên HĐQT, TGĐ Công ty đã phát biểu ý kiến chỉ đạo các đơn vị các công việc cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm, chủ trì chương trình thảo luận và tiếp nhận ý kiến đóng góp của người lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ông Lê Tấn Thương - Bí thư Đảng bộ, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo và chủ trì thảo luận đóng góp ý kiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để tiếp tục phát huy tính hiệu quả trong phong trào thi đua năm 2018 nhằm ổn định, phát triển kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời thiết lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018), 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và ngày Quốc khánh 02 tháng 9; đồng chí Mai Quốc Sử - Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Trách nhiệm đối với công việc là bổn phận của người lao động”.

Ông Mai Quốc Sử - Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua giai đoạn 6 tháng cuối năm

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần và ghi nhận những công lao đóng góp của người lao động, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự được Công ty khen thưởng. Qua đó, Ban Tổng Giám đốc mong muốn toàn thể người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và vượt khó để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Một số hình ảnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong 6 tháng đầu năm: