[Khuyến mại]: Chương trình khuyến mại dầu nhờn nhân dịp khai trương Trung tâm kinh doanh dầu nhờn tại CNXD số 08
03/06/2017 7:50:00 SABản tin COMECO

Nhân dịp khai trương Trung tâm kinh doanh dầu nhờn tại Chi nhánh xăng dầu số 08 (Địa chỉ: 917 Ba Tháng Hai, phường 7, Quận 11 - TP.HCM), Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mại từ ngày 03/6/2017 đến hết ngày 30/6/2017.

1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua dầu nhờn tại Trung tâm kinh doanh dầu nhờn CNXD số 08 (không áp dụng đối với các khách hàng đã tham gia các chương trình khuyến mại, giảm giá khác của Công ty).

Danh mục sản phẩm được khuyến mại là các loại dầu nhớn đang được bán tại Trung tâm kinh doanh dầu nhờn CNXD số 08.

2. Thời gian thực hiện khuyến mại: từ ngày 03/6/2017 đến hết ngày 30/6/2017.

3. Phạm vi áp dụng: Trung tâm kinh doanh dầu nhớn CNXD số 08.

4. Thể lệ chương trình khuyến mại:

STT ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MẠI QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI
1 Mua 01 lon dầu nhờn loại 1L hoặc 0,8L
01 bút bi COMECO
2 Mua 01 bình dầu nhờn loại 4L hoặc 5L
01 gối tựa COMECO
3 Mua 01 can/xô dầu nhờn loại 18L
01 áo thun
4 Mua 01 phuy dầu nhờn
10 lít dầu DO