Giá dầu được dự báo sẽ tăng trong năm 2010 khi kinh tế hồi phục mạnh.

Hễ có biến động giá thành thì doanh nghiệp được điều chỉnh giá xăng và phạm vi “chủ động” này được giới hạn đến 7%. Giá vốn tăng trên 7% thì doanh nghiệp mới phải tuân theo qui định về mức điều chỉnh giá. Đây là phương án được Bộ Tài chính kiến nghị chọn lựa sáng 29/7.

Page 253 of 253First   Previous   244  245  246  247  248  249  250  251  252  [253]  Next   Last