Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin Nghị quyết số 07-18/NQ-HĐQT ngày 20/3/2018 về việc tái bộ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Văn Khoa, nhiệm kỳ 5 năm (đến hết ngày 31/3/2023).

Page 8 of 20First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last