Ông Phạm Văn Khoa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) đăng ký mua 4.400 cổ phiếu COM để tăng sở hữu lên 10.000 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 17/3/2020 đến hết ngày 17/4/2020 bằng phương thức khớp lệnh qua sàn.

Page 5 of 20First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last