Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2015 như sau:
1. Thời gian : 08 giờ 45 ngày 26-4-2016 (Đón tiếp cổ đông từ 8g15).
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty, Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM.

Theo đó, HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) đã thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016 là: 3.100 tỷ đồng (giảm 11,43% so với kế hoạch đầu năm 2016 theo Nghị quyết số 01-16/NQ-HĐQT ký ngày 26/01/2016 của HĐQT Công ty).

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 theo nội dung Nghị quyết HĐQT số 01-16/NQ-HĐQT. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 19/02/2016; ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/02/2016.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin thông báo về việc giải thể Chi nhánh xăng dầu số 19 tại địa chỉ 16/6 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM theo Nghị quyết HĐQT số 01-16/NQ-HĐQT ngày 26/01/2016 vì lý do trả lại mặt bằng cho chủ đất.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin thông báo nội dung Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tài chính năm 2016, theo đó: chỉ tiêu doanh thu là 3.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 42 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin giải trình với Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán về việc lợi nhuận của Công ty trong quý IV năm 2015 tăng so với quý IV năm 2014 như sau:

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin thông báo ngày 25/11/2015 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 40%.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin giải trình với Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán về việc lợi nhuận của Công ty trong quý III năm 2015 tăng so với quý III năm 2014 như sau:

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin giải trình với Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán về việc lợi nhuận của Công ty trong quý II năm 2015 tăng so với quý II năm 2014 như sau:

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, theo đó HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Page 10 of 19First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last