Thông báo chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam

 

Tổ chức thoái vốn

Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

Tên doanh nghiệp có cổ phiếu được thoái vốn

Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam   

Vốn điều lệ

50.000.000.000 đồng

Số cổ phần chào bán cạnh tranh

1.000.000 cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lô cổ phần chào bán

 

01 lô cổ phần, số lượng cổ phần/lô cổ phần: 1.000.000 cổ phần/lô

Giá khởi điểm

15.294.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

10.000.000 đồng/lô cổ phần

Số mức giá

01

Giới hạn NĐT trong nước

 

Min

1.000.000 cổ phần

Max

1.000.000 cổ phần

Giới hạn NĐT nước ngoài

 

Min

1.000.000 cổ phần

Max

1.000.000 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt chào bán cạnh tranh này là 1.000.000 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

từ 08 giờ 30 đến 16 giờ 00 trong các ngày làm việc từ ngày 25/04/2022 đến ngày 11/05/2022 tại Trụ sở và Chi nhánh BVSC

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất vào lúc 16h00 ngày 12/05/2022 tại các địa điểm đăng ký chào bán.

Thời gian chào bán cạnh tranh

Vào lúc 15 giờ 00, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Địa điểm chào bán cạnh tranh

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Phòng lưu ký) – Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

từ ngày 17/05/2022 đến ngày 04/07/2022 (từ 08 giờ 30 đến 16 giờ 00 trong các ngày làm việc)

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

từ ngày 17/05/2022 đến ngày 04/07/2022 (từ 08 giờ 30 đến 16 giờ 00 trong các ngày làm việc)

Đại diện BVSC chào bán

Phòng Lưu ký

1, Bản công bố thông tin

2, Quy chế COM chào bán PVOT

3, Nghị quyết 09 chào bán PVOT

4, Báo cáo tài chính 2020

5, Báo cáo tài chính 2021

6, Điều lệ

7, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

8, Thông báo chào bán

9, Xác nhận số cổ phần của COM

10, Đơn đăng ký (mẫu 01)

11, Mẫu 02 + 03 +04 + 05 + 06