Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 05/11/2018. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội là ngày 28/11/2018.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã CK: COM) xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Chi nhánh HCM và quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 28/8/2018, tỷ lệ tạm ứng là 10% bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán là ngày 13/9/2018.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin Nghị quyết số 07-18/NQ-HĐQT ngày 20/3/2018 về việc tái bộ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Văn Khoa, nhiệm kỳ 5 năm (đến hết ngày 31/3/2023).

Trang 1 trong 13Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối