Báo cáo thường niên 2008
17/04/2009 9:50:00 SABáo cáo thường niên

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM công bố tới Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2008 như sau:

File đính kèm: COM_BCTN_2008.pdf