Nghị quyết thông qua tờ trình thay đổi con dấu mới cho Chi nhánh xăng dầu số 34. Lý do: thay đổi mã số chi nhánh thành 0300450673-38 (mã cũ là 0300450673).

Thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là ngày 07/9/2017. Thời gian chi cổ tức dự kiến cuối tháng 9/2017.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2017 cho COMECO là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Trang 1 trong 25Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

 
> > >