Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 vào lúc 08g00 thứ tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Văn phòng Công ty (Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO), trân trọng thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, quý cổ đông Nghị quyết số 03-17/NQ-HĐQT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016. Theo đó, thống nhất ngày chốt danh sách là ngày 24/3/2017.

Trang 1 trong 24Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối