Chương trình khuyến mại dầu nhờn Mobil cho tài xế Grab
6/1/2023 7:45:00 AMTin khuyến mại

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) kính gửi đến quý khách hàng là tài xế Grab chương trình khuyến mại dầu nhờn Mobil. Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 31/8/2023.

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả tài xế Grab sử dụng mã khuyến mại trên ứng dụng Grab mua dầu nhờn Mobil bao bì 0,8 lít / 1 lít / 4 lít / 5 lít tại CNXD COMECO (không áp dụng đối với các khách hàng đã tham gia các chương trình khuyến mại, giảm giá khác của Công ty đối với dầu nhờn nhãn hiệu Mobil).

2. Hàng hóa được khuyến mại: Các sản phẩm dầu nhờn Mobil các loại bao bì 0,8 lít / 1 lít / 4 lít / 5 lít.

3. Thời gian thực hiện khuyến mại: từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 31/8/2023.

4. Phạm vi áp dụng: tại hệ thống CNXD COMECO.

5. Thể lệ chương trình khuyến mại:

STT ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MẠI QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI
1
Mua 01 bình dầu nhờn Mobil bao bì 0,8 lít hoặc 1 lít (tối đa không quá 4 bình/đơn hàng)
Tặng xăng RON 95-III trị giá 20.000 đồng
2 Mua 01 bình dầu nhờn Mobil bao bì 4 lít hoặc 5 lít (tối đa không quá 2 bình/đơn hàng)
Tặng xăng RON 95-III hoặc dầu DO 0,05S trị giá 70.000 đồng

Xăng dầu khuyến mại là Xăng Ron 95-III và Dầu DO 0,05S. Giá trị quà tặng khuyến mại căn cứ giá bán lẻ xăng dầu COMECO công bố từng thời điểm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu.

 
Giá bản lẻ tại COMECO
Nhiên liệu Giá (đồng/lít)
Xăng RON 95 - V
23.700
Xăng RON 95 - III
23.170
Xăng E5 RON 92 - II
22.170
Dầu DO 0,05S 20.500
Dầu DO 0,001S - V 20.700

Thời điểm áp dụng: 15g00 ngày 18/7/2024

Giá dầu thô Brent