Vận động CBCNV đóng góp 1 ngày lương ủng hộ quỹ vì người nghèo

Để chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, ngày 09/7/2015 Ban Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty đã vận động mỗi CBCNV đóng góp ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2015.

Về mức đóng góp cụ thể như sau:
- CT HĐQT, Ban TGĐ, Kế toán trưởng: tối thiểu 450.000 đ/người.
- Giám đốc bộ phận: tối thiểu 300.000 đ/người.
- Trưởng CNXD nhóm I và II: tối thiểu 250.000 đ/người.
- Trưởng CNXD nhóm III: tối thiểu 180.000 đ/người.
- Trưởng CNXD nhóm IV: tối thiểu 150.000 đ/người.
- Phó CNXD: tối thiểu 150.000 đ/người.
- Kế toán CN, CNBX, Công nhân lái xe bồn: tối thiểu 100.000 đ/người.
- Nhân viên khối văn phòng: tối thiểu 100.000 đ/người.
- CN phụ xe bồn, phụ sửa chữa: tối thiểu 50.000 đ/người.

Đợt vận động dự kiến kết thúc vào ngày 20/7/2015.

 
BCH Công đoàn
1. Châu Minh Mẫn - Chủ tịch
2. Trần Nguyên Anh - Phó chủ tịch
3. Hà Tuyết Trinh
4. Nguyễn Nam Hải
5. Nguyễn Thị Kim Thiện
6. Nguyễn Hữu Hoàng
7. Hoàng Thế Nhàn
8. Nguyễn Hồng Sáng
9. Phan Dũng Tiến
10. Dương Thị Kim Oanh
BCH Đoàn Thanh niên
1. Bùi Huy Thắng - Bí thư
2. Hà Tuyết Trinh - Ủy viên
3. Phan Trung - Ủy viên
4. Đỗ Duy Phương - Ủy viên
5. Châu Huỳnh Mỹ Hằng - Ủy viên